CERCETARE, CONSERVARE ȘI PROMOVARE CULTURALĂ

ACTIVITĂŢIABC FOLCLORIC BĂNĂŢEANMeșteșuguri tradiționale în Banat. Olărit și sculptură în lemn

Arta tradițională în Banat reflectă autenticitatea și identitatea locului prin câteva elemente specifice, fie că ne referim la frumusețea costumelor tradiționale, la olărit sau sculptură în lemn.
În zona Banatului existau câteva centre în ceea ce privește olăritul: la Biniș, Sasca Română, Potoc, Socolari, Slatina – Nera, Ilidia, Moldova Veche, Lăpușnicul Mare, Carașova (Județul Caraș - Severin), Birchiș, Jupânești (Județul Timiș). Centre active au rămas la Biniș (Județul Caraș - Severin) și Jupânești (Județul Timiș).
Ceramica bănățeană este o ceramică roșie, nesmălțuită, care amintește, atât prin formă, cât și prin elementele de decor, de ceramica romană. Decorul este aplicat prin pensulare sau cu degetul, sub formă de brâie alveolare (de culoare albă sau brun – roșcat la Jupânești), puncte și linii frânte din oxid roșu și alb (Biniș) sau cu negru (Lugoj).
În județul Timiș existau cinci centre de olărit: Jupânești, Făget, Temerești, Baloșești și Răchita. Aici se găsea o ceramică roșie, nesmălțuită, specifică Banatului, ulterior fiind introdusă și tehnica smălțuirii. Meșterul aici își îndreaptă atenția spre utilitatea obiectului, spre valoarea lui practică și mai puțin pe elemente ce țin de estetică, urmărind satisfacerea nevoilor vieții de zi cu zi.
Sculptura sau crestăturile în lemn urmează, în general, modelul meșteșugurilor tradiționale. Zimții, spirala, cercul, rombul, arcul de cerc, motivul solar, roza vânturilor, dinții de lup, șarpele, floarea - prin alăturarea și crestarea lor - sunt un simbol al modului în care meșterii populari, de-a lungul timpului, au înțeles lumea, viața, moartea. Obiecte de uz cotidian, tablouri, mobilier, porți sculptate sunt rezultatul muncii manuale, cu dalta, prin care lemnul ia formă și își găsește o nouă viață în gospodăria tradițională.
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș continuă tradiția meșteșugurilor în județul Timiș, prin introducerea unor cursuri externe de olărit și sculptură în lemn la: Margina, Brănești, Jupânești și Tomești.