ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE

ADMITERE

Examen de admitere la Scoala Populara de Arte / 21-22 septembrie 2016

ADMITERE LA ŞCOALA DE ARTE Timişoara
An de studii 2016/2017CONDIŢII:

  - Dorinta de a se specializa artistic intr-unul dintre domeniile incluse in oferta Scolii
  (35 DE SPECIALIZARI
  )
  , intr-o institutie de cultura de traditie.
  - Sa fie apt medical pentru activitatea ce urmeaza a se desfasura
  - Sa se incadreze in varstele standard prevazute, in functie de domeniul vizat.
Varsta maxima prevazuta este de 60 de ani, pentru canto solicitantii trebuie sa se incadreze intre 14-55 de ani, iar pentru instrumente de suflat cursantul trebuie sa aiba minimum varsta de 12 ani.Prin exceptie, pentru copii cu potential artistic deosebit, comisia de examinare poate accepta o derogare de la mentiunile facute mai sus.
  - Inscrierea nu este restrictiva, nefacandu-se o limitare pe criterii de sex, religie, nivel de studii,etc


DOCUMENTE NECESARE:

1.fisa de inscriere ( de la secretariat)
2. copie dupa C.I., B. I. sau alte documente de identificare( care sa contina CNP).(In cazul minorilor- copie a documentelor de identificare ale parintelui sau ale reprezentantului legal)
3. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie ,care sa ateste faptul ca solicitantul este apt sa desfasoare cursul vizat.

ETAPE:

1. Se achita TAXA DE INSCRIERE - 30 lei (casierie, parter)

2. Se completeaza FISA DE INSCRIERE , care se depune impreuna cu documentele mentionate mai sus si cu copia chitantei care atesta plata taxei de inscriere la SECRETARIAT (etaj I )

3. 13-14 septembrie 2016 - intre orele 10-14 sau 16-18 -solicitantul se prezinta la CONSULTATII cu expertul/ instructorul

4. EXAMINAREA : 21/22 septembrie 2016,intre orele 10-14 si 16-18

Conducerea CCAJT isi rezerva dreptul de a organiza o noua sesiune de inscrieri si examinari in luna octombrie la specializarile la care mai sunt locuri disponibile.In cazul in care vor exista cereri noi in ianuarie 2017, va opera o noua runda de examinari, instituindu-se un regim derogatoriu: sem I – ian – iunie 2017, sem II – sept- ian 2018 .


ÎN CE CONSTĂ EXAMINAREA???

INTERVIU - cu o comisie de specialitate, formata din profesorii scolii

Proba practica (ex. interpretarea unui cantec la alegere, realizarea unei schite etc) precum si testarea simtului ritmic si melodic pt. cei inscrisi la sectiunea muzicala. Toate aceste cerinte vor fi exemplificate celor inscrisi de catre profesori in cadrul consultatiilor ce preced examinarea

AFIŞAREA REZULTATELOR:

Ca efect al examinarii, comisia va indica prin calificativul ADMIS sau RESPINS daca solicitantul raspunde unui minim de cerinte care sa-i permita sa se specializeze artistic in cadrul acestei forme de invatamant alternativ.
Rezultatele se vor afisa in ziua examinarii.
Impotriva acestei decizii , solicitantul respins poate formula o contestatie in termen de 5 zile de la afisarea rezultatelor, care va fi solutionata in termen de 3 zile de la depunere.

6.REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI :

- Se va realiza la specializarea indicata in cererea de inscriere.
- In cazul in care la specializarea dorita exista mai multi profesori, se va avea in vedere optiunea cursantului, in limita locurilor disponibile.
- In cazul in care profesorul dorit are acoperita integral norma, cursantul va fi repartizat profesorului angajat care nu are norma acoperita.
- Nu se admite ca in cazul in care solicitantul a fost respins la o specializare sa fie directionat si acceptat inspre o noua specializare, decat ca efect al vointei sale.In aceste conditii, solicitantul va urma o noua procedura de inscriere si examinare, cu completarea unei noi cereri de inscriere si achitarea unei noi taxe.

7.DESCHIDEREA OFICIALA : 3 octombrie ora 17 – sala de festivitati


Manager CCAJT:
Liliana Laichici

Director Şcoala de Arte:
Magurean Codruta