DESPRE NOI

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş are sediul în Timişoara şi funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Timiş, având rolul de a coordona, cerceta şi conserva viaţa culturală tradiţională din zona Banatului, respectiv din arealul etnofolcloric al judeţului Timiş.

Instituţia funcţionează pe trei paliere, având în componenţă trei mari compartimente: Conservarea şi valorificarea tradiţiei şi creaţiei populare, Şcoala de Artă şi Ansamblul Profesionist „Banatul”.

Compartimentul de Conservare şi valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare oferă posibilitatea creării unei baze de date referitoare la fondul cultural tradiţional bănăţean şi deschide perspectiva unor proiecte culturale cu finanţare externă prin revitalizarea obiceiurilor tradiţionale (olărit, ţesut, sculptură în lemn etc), care fac parte din patrimoniul cultural european.

Acest obiectiv poate fi realizat şi prin intermediul Ansamblului Profesionist „Banatul”, care oferă într-un cadru organizat scene din obiceiurile specifice din Banat, dar şi din alte zone folclorice ale României. Prin turneele susţinute de acest ansamblu, frumuseţea folclorului românesc a ajuns în: Italia, Spania, Franţa, Serbia, Ungaria, Belgia, Bulgaria, Cuba, China etc.

Şcoala de Artă reprezintă alt compartiment esenţial al CCAJ Timiş, fiind un cadru propice pentru perfecţionarea talentelor artistice ale cursanţilor şi pentru lansarea acestora pe scena culturală a judeţului şi a ţării.

Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş contribuie la derularea Agendei Culturale a Consiliului Judeţean Timiş şi este deschis colaborărilor menite să pună în evidenţă patrimoniul cultural european din care face parte.