CONSERVARE, VALORIFICARE, PROMOVARE CULTURALĂ

LADA CU ZESTRE

Organizator: Centrul de Cultură și Artă Timiș
Finanțator: Consiliul Județean Timiș
Parteneri: primariile și consiliile locale ale comunelor din județul Timiș

FAZA JUDEŢEANĂFAZA ZONALA