CONSERVARE, VALORIFICARE, PROMOVARE CULTURALĂ

LADA CU ZESTRE

Organizator: Centrul de Cultură și Artă Timiș
Finanțator: Consiliul Județean Timiș
Parteneri: primariile și consiliile locale ale comunelor din județul TimișFESTIVALUL – CONCURS “LADA CU ZESTRE”
EDIŢIA A XI-A, 2017
Scopul derulării festivalului:

promovarea valorilor și a specificului local, cu raportare la domeniul muzical- coregrafic, al artelor vizuale și al meșteșugurilor tradiționale, al teatrului popular și al gastronomiei tradiționale, toate acestea centrate cu precădere pe zonele și subzonele județului Timiș.


Perioada de derulare: 12 martie - 18 iunie 2017

A. Pentru secțiunea muzicală, pentru coregrafie și recitatori dialectali, concursul se derulează în două etape:

1. Etapa zonală - în cele 8 centre de desfășurare: Deta, Peciu Nou, Gottlob, Checea, Tomești, Darova, Alioș (Mașloc), Chizătău (Belinț), conform mențiunilor calendarului atașat (localitățile fiind repartizate).

2. Etapa finală –Timișoara – 12- 13 - 14 mai 2017

B. Pentru celelalte secțiuni (expoziții, colecții, gastronomie) concursul se derulează într-o singură etapă, în cele 8 centre, la finalul fazei zonale (2 aprilie) urmând a se stabili câștigătorii.

C. Spectacolul de GALĂ: 18 iunie 2017 - Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara