ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE

REGLEMENTARI CU PRIVIRE LA TAXELE DE SCOLARIZARE

I. TAXE – pt anul de studiu 2016/2017 (octombrie- iunie)

 • 850 lei/ an de studiu - pentru cursurile cu predare colectiva (cantori bisericesti, coregrafie, pictura, grafica, design, cine- foto)
 • 900 lei / an de studiu – pt cursurile cu predare individuala ( pian, instrumente de suflat, vioara, orga electronica, percutie,acordeon, armonica)
 • 950 lei / an de studiu- pt cursurile cu predare individuala, la care programa prevede si corepetitie (canto muzica populara, canto muzica usoara, etc)

 • II. PLATA TAXELOR- se poate face in doua transe, dupa cum urmeaza:

 • Pana la data de 3 octombrie 2016 - 50 % din taxa
 • Pana la data de 1 februarie 2017 – 50 % din taxa

 • EXCEPTIE: In cazul in care inscrierea opereaza ulterior datelor standard, cursantul are obligatia de a achita taxa in termen de 3 zile de la data admiterii cursantului.

  III. NEACHITAREA TAXELOR pana la scadenta poate genera refuzul profesorului de a permite accesul cursantului la ore si chiar propunerea inaintata directiunii in vederea exmatricularii acestuia.Cursantii, care din motive temeinice, nu pot face plata pana la termenul scadent, vor face o cerere motivata de amanare a platii, care va fi supusa aprobarii profesorului si mai apoi directiunii.
  De asemenea, titularul de curs( expert, instructor,angajat sau PFA), are obligatia intocmirii pana la data de 15 octombrie a.c. a unui RAPORT, care sa evidentieze:

  1. nr. cursanti platitori pentru anul I de studiu
  2. nr.de cursanti ramasi din anul anterior
  nr de cursanti retrasi, exmatriculati sau care au facut cereri de suspendare etc.

  Conducerea CCAJT va dispune prin DECIZIE exmatricularea celor care nu au platit taxa sau care nu s-au mai prezentat la cursuri in termen de 30 de zile de la data inceperii noului an de studii .

  IV. REDUCERILE DE TAXE

  - opereaza cu titlu limitativ, doar pentru situatii de exceptie, cu acceptul profesorului si a conducerii , pentru cazuri temeinic motivate sau pentru realizari de exceptie ale cursantilor ( contributie la o imagine pozitiva a Scolii, premii nationale, etc).Reducerile vor opera in conditiile inscrierii la cursuri a angajatilor CCAJT si a copiilor acestora in cota de maxim 50 la suta , dar si pentru situatii precum : cursantul urmeaza doua sau mai multe cursuri, din aceiasi familie cel putin doi membri sunt cursanti – ( intre 30 si 50 la suta ), etc.De asemenea, conducerea poate stabili reducerea taxelor sau scutirea de taxa pentru cazuri sociale( cazul copiiilor institutionalizati)

  Obs.
  Exista posibilitatea ca taxa de studii sa fie platita atat de cursant, cat si de o persoana juridica care poate finanta procesul de specializare artistica a celui scolarizat( Ex. Cosiliul local sau parohial, asociatii si fundatii, firme etc).In acest caz, poate opera si plata prin ordin de plata, cursantul avand obligatia de a prezenta extrasul de cont vizat.

  V. Situatii speciale

 • RENUNTAREA cursantului la curs sau neprezentarea acestuia la ore, din motive neimputabile Scolii , nu da dreptul cursantului sa solicite restituirea taxei de studio

 • SUSPENDAREA CURSULUI - opereaza in virtutea unei cereri aprobate de conducerea CCAJT. , pentru o durata de maxim 2 ani de la data incheierii ultimului an de studiu.Reinmatricularea se va face fara plata taxei de inscriere.

 • TRANSFERUL unui cursant al Scolii de Arte Timisoara la o scoala similara se va face fara a putea fi solicitata restituirea taxelor.In cazul in care o persoana solicita transferul la Scoala de Arte Timisoara de la o scoala similara, solicitantul va trebui sa achite integral taxa prevazuta pentru anul de studiu in care opereaza transferul si sa depuna urmatoarele documente:

 • 1. Cerere de transfer
  2. Foaia matricola- in copie certificata de catre scoala de transfer
  3. Copie dupa C. I , B.I. ori alt document ce contine CNP
  4. Adeverinta medicala , care sa ateste capacitatea cursantului de a urma cursul

  TRANSFERUL in cadrul institutiei:
  - este admis doar in cadrul aceleiasi specializari
  - este posibil doar la inceputul urmatorului an de studiu, nu in cursul anului in derulare.
  Atunci cand conducerea va considera ca este in interesul cursantului ca acest transfer sa opereze cat mai curand posibil, fara a prejudicia institutia, va putea incredinta transferal pe durata anului scolar.


  Manager CCAJT:
  Liliana Laichici

  Director Şcoala de Arte:
  Magurean Codruta