Anunț organizare examen CCAJT

ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul…