Școala de Artă are pregătită deja oferta educațională pentru anul școlar 2020 – 2021.

Înscrierile vor avea loc în perioada 01-30 septembrie 2020.

Viitorii cursanți vor avea la dispoziție 18 specializări:

 • Canto muzică ușoară
 • Canto muzică populară
 • Canto muzică clasică
 • Acordeon/ armonică sârbească
 • Safoxon(sopran, taragot, safoxon alto, clarinet)
 • Cantori bisericești
 • Orgă electronică
 • Chitară
 • Pian
 • Vioară
 • Maestru de sunet/ DJ
 • Pictură/ artă decorativă
 • Pictură pentru copii/ grafică
 • Design vestimentar și de interior
 • Cine – foto
 • Dans modern( majorete, aerobic, balet pentru copii)
 • Instructori dansuri populare
 • Meșteșugari

La cursurile cu predare individuală, numărul maxim de locuri disponibile este 27. Clasele cu predare colectivă nu impun un număr maxim de cursanți.

Acte necesare pentru înscriere:
– fișă de înscriere – formular tip, se solicită la secretariatul instituției
– copie CI, sau, după caz, alt document de identificare care să conțină CNP-ul solicitantului(certificat de naștere, pașaport etc)
– adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste faptul că solicitantul este apt medical și clinic sănătos
– chitanță taxă de înscriere(copie)
– declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal ale cursantului major, sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de părinte/tutore/reprezentant legal pentru cursantul minor(formularul tip se solicită la secretariatul instituției).

Taxa de înscriere este de 30 de lei. Taxa pentru un an de studiu la cursurile cu predare colectivă este de 850 de lei, iar pentru cursurile cu predare individuală, taxa este de 900 de lei. La cursurile de canto muzică populară, canto muzică ușoară și canto clasic, taxa pentru un an de studiu este de 950 de lei.

Persoanele interesate pot afla mai multe despre procesul de la înscriere la telefon 0256435158.