Școala de Arte din Timișoara dorește tuturor cursanților vacanță plăcută și vă așteptăm din toamnă cu o ofertă bogată de cursuri și evenimente culturale.
Felicitări absolvenților din promoția 2017 – 2018 și mult succes în domeniul ales!

Despre noi

Școala de Arte din Timișoara funcționează ca și compartiment distinct în cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din anul 2000 și are o ofertă diversă, cuprinzând muzică vocală și instrumentală, arte vizuale, coregrafie, design vestimentar și cine – foto.

Scurt istoric

Istoricul ei ca și instituție cu specific artistic ne poartă până în secolul al XVIII-lea când este menționată existența unui teatru în documentele primăriei (1753). Apoi în secolul al XIX-lea presa vremii consemnează activitatea ”Școlii de desen orășenești”(1847). În a II-a jumătate a secolului al XIX-lea ziarul local ”Temeswer Zeitung” menționează redeschiderea ”Școlii de canto”(1858). În secolul XX instituția apare sub diverse denumiri: Școala de muzică municipală (1907), Conservatorul municipal (1922), Conservatorul superior (1945), Institutul de artă (1947). Printre personalitățile care au fost la conducerea acestei instituții de învățământ artistic se numără distinsul pedagog și compozitor Sabin Drăgoi.Perioada comunismului conferă conotații ideologice învățământului iar în 1954 apar Școlile Populare de Artă prin care s-a făcut propagandă partidului comunist iar artele au fost cenzurate. La Timișoara Școala Populară de Artă a fost înființată sub această denumire în 1962 iar primul director a fost prof. Ion Deatcu.După revoluția din 1989 Școala de Artă și-a urmat menirea de instituție de învățământ artistic alternativ prin care toată lumea putea urma o carieră artistică. Dintre profesorii care au fost îndrumat generații întregi de elevi îi amintim pe regretații: Pavel Roșu, Dumitru Pălălău, Iosif Hellman, Iacob Ochsenfld, Onuț Danciu.

Oferta

Școala de Arte Timișoara oferă specializări în următoarele domenii:
 • Muzică
  • Canto: muzică uşoară, populară şi clasică, cantori bisericeşti şi muzică religioasă
  • Instrumente:  vioară, pian, acordeon, clarinet, saxofon, taragot, sopran, fluier, armonică sârbească, orgă electronică, chitară
 • Arte vizuale:  pictură, grafică, pictură pentru copii, sculptură, artă decorativă, tehnici în pictură, iconografie, design vestimentar şi de interior, cine-foto
  Coregrafie: dans modern, dans sportiv, majorete, aerobic, balet pentru copii, instructori dans popular

Regulament Scoala de Arte 2018/2019

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ȘCOLII DE ARTE TIMIȘOARA

I. GENERALITĂȚI

Pentru anul de studii 2018/2019, Școala de Arte a lansat oferta înscrierii celor interesați la un număr de 19 specializări, din care :

 • Cursuri cu predare colectivă;
 • Cursuri cu predare individuală;
 • Cursuri care beneficiază de corepetiție;
 • Cercuri muzicale și de coregrafie.

 

II. SPECIALIZĂRI

Nr. crt     SPECIALITATEA ANI

STUDIU

PROFESOR TAXA/an

-lei

 

I

 

MUZICĂ

 

1 Canto muzică uşoară

 

 

Corepetiție

3  ani – Georgiana Necșa

– Marc Antoniu

– Vanana Ciolac

– Edmund Dandoți

 

950
2 Canto muzică populară

 

 

 

 

Corepetiție

 3  ani

 

 

 

 

 

– Carmen Popovici Dumbravă

– Carmen Biruescu

– Raluca Stanca

– Iasmina Iova

– Gabi Zaharia

– Horia Goleșie

– Ovidiu Mihai Dragomir

950
3 Canto muzică clasică 3  ani – Vanana Ciolac 950
4

 

Cantori bisericeşti

Muzică religioasă

2 ani – Vasile Bădescu 850
5 Vioară 5 ani – Edmund Dandoți 900
6 Pian 5 ani – Roxana Pîrvu

– Mihai Bîzgan

– Alecsandra Radu

900
7 Acordeon/Armonică sârbească 3  ani – Boban Constantinovici 900
8 Saxofon-sopran, taragot, saxofon alto, clarinet 3 ani – Daniel Iova

– Silviu Drăgan

900
9 Orgă electronică 3 ani – Sorin Todor 900
10 Chitară 3  ani – Alexandru Faur 900
11 Maestru de sunet, DJ 2 ani – Sorin Bârcă 850
 

II

 

ARTE VIZUALE

 

12 Pictură, grafică, pictură  pentru copii 3 ani – Liliana Georgiades 850
13 Sculptură (gips, piatră, lemn) 3  ani – Marius Bacriu 850
14 Pictură, ceramică, artă decorativă, tehnici în pictură, iconografie 3  ani – Lucia Stoica 850
15 Design vestimentar şi de interior 3  ani – Gabriela Muscan 850
16 Cine – foto 2 ani – Cosmin Danciu

– Constantin Huțanu

850
 

III

 

COREGRAFIE

 

17 Dans modern, majorete, aerobic, balet pentru copii 2 ani – Adela Scorobete 850
18 Instructori dans popular-dansuri populare 2 ani -Grigore Munteanu 850
 

IV

 

MEȘTERI POPULARI

 

19 Curs meșteșugari (cioplitori în lemn) 1 an – Marius Bacriu 850

      

III.PROCEDURA DE ADMITERE

Școala de Arte din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează înscrieri, în perioada august – septembrie, la toate specializările (cursurile) puse la dispoziția publicului doritor, enunțate la capitolul II – Specializări.

Condiții de înscriere:

 1. a) pentru clasa – canto muzică populară, muzică clasică, muzică ușoară solicitanții trebuie să aibă minimum 14 ani împliniți la data înscrierii;
 2. b) pentru clasele – instrumente de suflat solicitanții trebuie să aibă minimum 10 ani împliniți la data înscrierii.
 3. c) pentru solicitanții cu vârste mai mici de 10 ani respectiv 14 ani, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș oferă posibilitatea înscrierii la cercurile artistice specializate;
 4. d) pentru instructori dansuri populare solicitanţii trebuie să aibă minimum 18 ani împliniţi la data înscrierii.

 

IV. DOCUMENTELE NECESARE la înscriere:

 1. fișa de înscriere – Formular TIP (se solicită la secretariatul instituției);
 2. copie dupa CI sau, după caz, alt document de identificare care să aibă în conținut CNP-ul solicitantului (ex. certificat de naștere, pașaport etc);
 3. adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste faptul că solicitantul este apt medical și clinic sănătos;
 4. chitanță taxă de înscriere (copie);
 5. declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a cursantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/tutore/reprezentantul legal pentru cursantul minor ( formularul tip se solicită la secretariatul instituției).

 

V. TAXE

 1. a) se achită o taxă de înscriere de 30 lei;
 2. b) taxele aferente cursului/cursurilor se achită după declararea ”admis” a fiecărui solicitant și repartizarea la curs. Termenul de achitare a taxei de școlarizare este de 60 de zile, calculat de la data începerii anului școlar.

 

VI. ETAPE

 1. Se completează fișa de înscriere, anexându-se documentele menționate la pct. IV, și se depune la secretariatul instituției.
 2. Evaluarea solicitanților (cursanților) pentru examenul de admitere se face doar pentru specializările muzicale și coregrafice. Evaluarea constă în susținerea unei probe de aptitudini specifice profilului ales sau, după caz, specifice cursurilor.

Solicitanții de la cursurile de arte vizuale nu susțin examen de admitere.

 1. Urmare a susținerii probei de aptitudini, o comisie formată din profesori ai Școlii de Arte, va acorda calificativul ”admis” sau ”respins”.
 2. Rezultatele probei se vor afișa în ziua examinării, la sfârșitul acesteia, și pe site-ul instituției.
 3. Împotriva acestei decizii, solicitantul respins poate formula contestație în termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor care va fi soluționată în termen de 3 zile calculate de la data depunerii.

 

VII. PROCEDURA REPARTIZĂRII CANDIDAȚILOR ADMIȘI

Solicitanții declarați admiși vor fi repartizați în limita locurilor disponibile, la clasa de curs a fiecărui profesor.

În procesul de repartizare a cursanților se va avea în vedere opțiunea acestora pentru un anumit profesor, în limita locurilor disponibile. În cazul în care pentru opțiunea solicitată nu mai sunt locuri disponibile, repartiția se va face prioritar pentru profesorii angajați, obligațiile cursantului urmând a se păstra în privința mentorului căruia i-a fost repartizat.

Cursanții sunt așteptați la festivitatea de deschidere a anului școlar la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din Timișoara, str. E. Ungureanu, nr. 1, prilej cu care vor lua legătura cu profesorii coordonatori pentru semnarea contractului de școlarizare și stabilirea orarului. Data festivității va fi anunțată în timp util pe site-ul www.ccajt.ro și pe pagina de facebook a Școlii de Arte Timișoara.

Școala de Arte își rezervă dreptul de a substitui un profesor prin numirea unui înlocuitor, pe parcusul anului școlar, atunci când desfășurarea cursului cu profesorul inițial nu mai este posibilă, astfel încât continuitatea cursului să nu fie afectată.

Școala de Arte organizează o nouă sesiune de înscrieri în perioada februarie – martie a anului următor. Examinarea solicitanților va fi realizată individual la fiecare specialitate iar examinarea finală se va susține în luna martie a anului școlar.

 

VIII. REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TAXELE ȘCOLARE

Pentru anul de studiu 2018-2019, se vor aplica următoarele TAXE:

 1. taxă de înscriere – 30 lei;
 2. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare colectivă – 850 lei;
 3. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare individuală – 900 lei;
 4. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare individuală, la care programa prevede și corepetiție (canto muzică populară, ușoară și clasică) – 950 lei.

PLATA TAXELOR aferente anului de studiu, se face într-o singură tranșă (integral), în termen de 60 zile calculate de la data începerii anului școlar.

În cazul neachitării taxelor la termenele stabilite, pe baza referatului casierului, șeful serviciului Școala de Arte va face propuneri spre aprobare Consiliului administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș și mai apoi managerului, în vederea exmatriculării.

Cursanții, care din motive temeinice, nu pot face plata până la termenul scadent, vor face o cerere motivată de amânare a plății, supusă aprobării profesorului, Consiliului administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș și mai apoi managerului.

SUSPENDAREA CURSULUI operează în baza unei cereri aprobate de conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș pentru o durată de maxim 2 ani de la data încheierii ultimului an de studiu.

TRANSFERUL unui cursant al Școlii de Arte, din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș la o școală similară este permisă. Taxele școlare achitate către Școala de Arte Timișoara, la momentul cererii de transfer, nu se restituie. Pentru a putea opera transferul, este necesar ca la momentul cererii, cursantul să fie cu taxele școlare achitate la zi.

În cazul în care o persoană solicită transferul de la o școală similară la Școala de Arte din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, solicitantul va trebui să achite integral taxa prevazută pentru anul de studiu  în care operează transferul și să  depună următoarele documente:

 1. Cerere de transfer;
 2. Foaia matricolă – în copie certificată eliberată de școala de la care se transferă;
 3. Copie dupa CI sau BI sau alt document ce conține CNP;
 4. Adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie sau specialist, unde este cazul.
 5. Declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a cursantului major sau, după caz, declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal, semnată de către părinte/tutore/reprezentantul legal pentru cursantul minor.

TRANSFERUL ÎN CADRUL INSTITUȚIEI este admis doar în cadrul aceleiași specializări.

REDUCERILE DE TAXE sunt o facilitate acordată de instituție în cazul unor situații determinate si limitative, conform procesului – verbal încheiat cu ocazia întrunirii Consiliului administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din data de 06 septembrie 2017, după cum urmează:

 1. a) dacă un cursant urmează două sau mai multe specializări, primul curs se plătește integral iar următoarele sunt reduse cu 25%;
 2. b) dacă sunt 2 cursanți, membri ai aceleiași familii, primul cursant plătește taxa integral iar cel de al doilea plătește taxa redusă cu 25%;
 3. c) dacă sunt 3 cursanți, membri ai aceleiași familii, primul cursant plătește taxa integral și ceilalți membri vor plăti taxa redusă cu 25%.
 4. d) beneficiază de gratuitate: angajații CCAJT sau PFA- colaboratori precum și copiii acestora, pentru înscrierea la un singur curs.

Între Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și cursant (sau reprezentantul legal, în cazul minorilor) se va încheia un contract de școlarizare pus la dispoziție de instituție. Ora de curs are o durată de 45 de minute.

La propunerea profesorilor coordonatori, un cursant cu merite și aptitudini deosebite poate cumula doi ani de curs într-unul singur, cu condiția achitării integrale a taxei de școlarizare aferente tuturor anilor de studiu prevăzuți în tabelul de la punctul II – Specializări.

În cazul neprezentării la examenele de final de an, cursantul are posibilitatea de a fi reexaminat în cadrul sesiunii din luna septembrie sau în cazul în care înscrierea  are loc în luna martie, aceștia au posibilitatea de a susține examenele finale restante în cadrul sesiunii din luna iunie.

Prezentul Regulament a fost analizat, discutat și avizat de către Consiliului administrativ și conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

 

Orar Cursuri

Orar teorie și solfegii

Marţi: 16:00 – 17:00 Anul I – Canto şi Instrumente
17:00 – 18:00 Anul II – Canto şi Instrumente

Joi: 16:00 – 17:00 Anul II – Canto şi Instrumente
17:00 – 18:00 Anul I – Canto şi Instrumente

 

ORAR – SĂLI   PROFESORI     2018 / 2019                                                     

Nr. Crt Nume profesor Telefon   Sala

locaţia

L M M J V S
 

1

Vasile Bădescu 0723647817 Muzică

Religioasă

S F

 

 

  15-17    

 

 

   
2

 

3

Carmen Biruescu

 

Raluca Stanca

0745617411

 

0751758837

Canto

popular

24

 

24

 

34

13-18

 

 

 

12-18

13-18

 

 

 

 

12-18

13-18

 

 

 

12-18

 
4

 

Carmen Popovici Dumbravă 0740015332 Canto

popular

20   12-19 12-19 12-19    
5 Iasmina Iova 0740080906 Canto

popular

21 16-20 16-20 16-20 16-20    

 

6 Gabi Zaharia 0722196666

0760330823

Canto  popular

 

Amf-5       11-20 11-20  
7

 

Silviu Drăgan

 

 

0745392193

 

Clarinet

Saxofon

 

Amf -2

 

 

12-18

 

 

 

 

 

12-18 12-18

 

 

  9-12
8

 

Daniel Iova 0743912292 Saxofon alto, saxofon sopran, 30 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20  
9

 

Boban Constantinovici 0761633884

 

Acordeon, Armonică

 

32

 

 

 

 

12-17

 

12-17

 

12-17

 

   
10 Gabriela Muscan 0737147445

 

Design vestimentar 32 17-21 17-21 17-21      
11 Sorin Bârcă 0744595778 Dj, sunetist 32       18-20 18-20

 

 
12

 

Grigore Munteanu 0745207365 Dans, instr. dansuri populare S balet   16-18   16-18    
13

 

Adela Scorobete 0762000349 Balet S balet 16 –

18 : 30

  17-20   16-18  
14 Roxana Pîrvu 0726318631 Pian 25

 

16-20

 

17-20

 

17-20 15-20 16-20  

 

15 Mihai Bîzgan 0736579898 Pian  AMF

  S-5

12-20

 

12-20

 

12-20

 

     
16

 

Alecsandra  Radu 0768737855 Pian 20

33

34

31

12-20

 

 

14-20

 

 

14-18

18-20

 

 

 

   
17 Georgiana Necşa 0769292655 Canto clasic, uşoară 33

34

13-20  

18-20

18-20 14-18

 

 15-18  
18 Vanana Ciolac 0732149535 Canto clasic, uşoară 31   14-19 15-19 15-18 14-20 15-19  
19

 

Marc Antoniu 0770908641 Canto – mz.

uşoară

AMF

 S-4

14-19 14-19 14-19 14-19    
20 Liliana Georgiades 0770343711 Pictură,

Grafică

35     15-20 16-20    
21 Lucia  Stoica 0744815732 Ceramică, Artă 35 15-19 16-20     10-14

 

 
22 Edmund Dandoţi

 

0787658549 Vioară 36 10-21 10-20 8-19 10-19 10-19 8-14
23 Alexandru Faur 0761607769 Chitară AMF

S-2

 12-20   12-20  
24 Sorin Todor 0766545934 Orgă Electronică AMF

 S-6

13-19 10-12 13-19 13-19 13-19  
25 Cosmin Danciu 0722414240 Cine – foto AMF

  S-9

18-21 18-21 18-21 18-21    
26

 

Marius Bacriu 0721227207 Sculptură –

Meşteşugari

AMF

   S-1

16-20 16-20 16-20    

 

ORAR  COREPETIȚII

                            Clasa      Corepetitor Ziua (sala)  Orele
Muzică  populară Prof . Carmen Popovici Dumbravă

Prof.  Gabi Zaharia

Prof.  Carmen Biruescu

Prof.  Iasmina Iova

Prof.  Iasmina Iova

Prof.  Raluca Stanca

 

Horia Goleşie

Horia Goleşie

Ovidiu Dragomir 

Horia Goleşie –

CERC -Steluţe B.

Dragomir Ovidiu

 

Joi    20

Luni-Marti  A

Miercuri  24

Marţi        21

CERC       21

Vineri       24

                                                               

12 -18

13 -19

12 -18

16 -20

17 -19

12 -18

  

Muzică uşoară Prof.  Vanana Ciolac

Prof.  Marc Antoniu

Prof.  Georgiana Necşa

Edmund Dandoți

Edmund Dandoţi

CERC COPII 

Vineri    36

Vineri    36     

JOI        34

13 -16

17 -22

18 -20

Prof. HORIA GOLEŞIE      0724 865 457                            prof . OVIDIU DRAGOMIR  MIHAI  0764990186

 

TEORIE MUZICALĂ…………….OANA  MARTINESCU  sala 34  MARŢI    Anul  I     16 – 17  instrumental şi canto

                                                                                                                                 Anul II     17 – 18  instrumental şi canto

                                                        0754 299 221                                            

                                                                                                                    JOI      Anul  II     16 – 17  instrumental şi canto

                                                                                                                                 Anul  I      17 – 18  instrumental şi canto

  

  ISTORIA  ARTELOR…………….  Lucia Stoica          –  miercuri  18 : 00 – 20 : 00   sala 34

                                                           Cosmin Danciu

 

 CERCURI COPII    Manuela Dumbravă — Sala festivă              sâmbătă           09 : 30 – 12 : 00

                                    Rif  Menuţa ———–    Sala festivă             vineri               17 : 00 – 19 : 00

                                    Brânduşa Stănescu — Sala balet                 sâmbătă           10 : 00 – 12 : 00

                                                                                                             marţi – joi        18 : 00 – 20 : 00    ANSAMBLUL DE SENIORI – Nicolae Stănescu–Sala festivă     marţi                20 : 00 – 21 : 00

 

Evenimente  culturale

Spectacole

Expoziții